AAD 2019—Risankizumab é superior ao adalimumab na psoríase moderada a grave

Resultados do ensaio IMMvent de fase 3.